شنبه 30 تير 1397
  قابل توجه دانشجویان دارای دیپلم کاردانش

به اطلاع کلیه دانشجویان دارای دیپلم کاردانش می رساند که گذراندن درس مبانی کامپیوتر( برای آنهایی که درس فوق را در هنرستان نگذراندند )  الزامی می باشد لذا زمان ثبت نام وبرگزاری آزمون درس مبانی کامپیوتر به شرح ذیل اعلام می گردد :

زمان ثبت نام   :   از 18/9/91  تا 22/9/91

محل ثبت نام   :   ساختمان 12 آموزش

زمان امتحان    :   ساعت 30/13 روز دوشنبه مورخه 27/9/91

مکان امتحان   :   ساختمان 12 - سالن نقشه برداری

Bevel: اداره آموزش : 8/8/91منابع آزمون   : کتابهای مبانی وکاربرد رایانه سال سوم ریاضی ( دبیرستان ) 


به اطلاع کلیه دانشجویان ترم جاری  می رساند که برای اطمینان حتما از آخرین وضعیت انتخاب واحد خود پرینت تهیه وتا آخر ترم  بعنوان سند انتخاب واحد نزد خود  نگهداری وکنترل های ذیل را انجام دهند :

1-کنترل نام درس کد درس کد گروه ونام استاد

2-کنترل ساعت تشکیل وشماره کلاس

3-کنترل ساعت وتاریخ امتحان

تذکر مهم :  اگر اشتباها به کلاس ودرس وگروه  واستاد دیگری غیر از موارد ذکر شده در انتخاب واحد بروید در پایان ترم  به هیچ وجه از شما امتحان اخذ نخواهد شد ضمنا هماهنگی شفاهی با (استاد ویا هرکس دیگر ) پذیرفته نبوده وملاک اخذ امتحان وثبت نمره ،اطلاعات ذکر شده در انتخاب واحد می باشد . 
 
 
 
 
اوقات شرعی